privacybeleid

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Nextgen Tax & Accounting BV hecht veel belang aan uw privacy. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier te verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Voornaam

 • Familienaam

 • Bedrijfsnaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Rijksregisternummer (enkel van klanten)

 • Ondernemingsnummer (enkel van klanten)

 • Bankgegevens (enkel van klanten)


Waarom hebben we uw gegevens nodig?

 

Nextgen Tax & Accounting BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • U te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren

 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Nextgen Finance BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen wij uw persoonlijke gegevens met derden?

Nextgen Tax & Accounting BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe zit het met cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nextgen Tax & Accounting BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@nextgen.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u wel om een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Nextgen Tax & Accounting BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren. Klacht indienen via de Privacycommissie is eveneens mogelijk.